Konfliktmægling

Der opstår konflikter i alle relationer. Nogle gange er der behov for hjælp udefra. En konfliktmægler er uddannet og trænet i at hjælpe parterne til at få løst konflikten.