Konfliktmægling

Der opstår konflikter i alle relationer. Nogle gange er der behov for hjælp udefra. En konfliktmægler er uddannet og trænet i at hjælpe parterne til at få løst konflikten. 

  • Konfliktmæglingen er sædvanligvis et kort forløb, som oftest et til to møder, samt et opfølgningsmøde.
  • Man deltager frivilligt
  • Jeg har tavshedspligt.
  • Begge parter kommer hver især til et formøde à ca. en time hos mig. Her har du mulighed for at lære mig at kende, du får viden om mæglingsprocessen og jeg hører, hvilke spørgsmål og eventuelle bekymringer du har om processen. På den måde kan jeg støtte dig bedst muligt, når du skal mødes med den anden part. Se artikel om formøder.
  • Møderne varer som regel tre timer.
  • Der er mulighed for pauser
  • Der er mulighed for at holde separate møder i løbet af mæglingen, hvor du og jeg taler sammen i enrum.
  • Hvis der er behov for det, bliver aftalerne nedskrevet og I får hver en kopi med hjem.
  • Der kan aftales et opfølgningsmøde for at evaluere, hvordan det går og hvilke justeringer, der kan være hensigtsmæssige.