Rugemor - omslag

Rugemor (roman)

‘Ordet barnløs er i kategori med arbejdsløs. Noget man er ked af, noget man ikke har taget sig nok sammen, gjort det rigtige eller har tænkt sig om. Det er ens egen skyld. Og måske skulle jeg have tænkt på det med børn for længe siden. Men havde det gjort en forskel nu’? (citat fra Rugemor)

Rugemor er en fortælling om Laura og Teis, der kæmper for at få et barn. De beslutter sig for at tage kontakt til et firma, der tilbyder en rugemor. Romanen følger parrets følelsesmæssige og moralske dilemmaer på deres vej til at få ønsket opfyldt.

Uddrag af lektørudtalelse

Forlaget Lind, 2021

Lær at løse konflikter i familien_300ppi_rgb

Lær at løse konflikter - i familien

Nogle familier er gode til at sætte sig sammen og få talt konflikter igennem, andre familier ønsker ‘fred for enhver pris’ og i nogle råber og skriger man ad hinanden. Det, man lærer i sit barndomshjem, vil man for det meste bringe videre med sig ud i livet. Selvom man har lyst til at prøve noget andet, end det man lærte i barndommen, er det svært at finde ud af, hvilken vej man så skal gå. Lær at løse konflikter – i familien giver råd og vejledning til, hvad man kan gøre, når der opstår konflikter i en familie, og den giver indblik i, hvordan konflikter opstår og udvikler sig. Bogens grundtanke er, at man ikke skal forsøge at ændre modparten. Men man kan påvirke den anden og situationen ved selv at gøre noget klogt. Bogens råd giver svar på spørgsmål som: Hvad stiller jeg op med min vrede og frustration? Hvorfor skal jeg blive på min egen banehalvdel? Hvad gør man, når man helt har mistet tilliden til den anden? Hvilke strategier er hensigtsmæssige?

Se anmeldelser af Vibeke Vindeløv, professor emerita, dr. jur., Per Schultz Jørgensen, professor emeritus, dr.phil. og Ruth Juul, konfliktmægler og forfatter Anmeldelser. Lær at løse. – i familien

Lær at løse konflikter - i arbejdslivet

Hvorfor er nogle mennesker gode til at løse konflikter? Og hvorfor løber andre hele tiden ind i problemer? Hvorfor er det nogle, der er gode kolleger og andre, man ikke kan holde ud? ’Lær at løse konflikter – i arbejdslivet’ giver indblik i, hvordan konflikter opstår og udvikler sig. Bogens grundtanke er, at man ikke skal forsøge at ændre modparten. Men man kan påvirke den anden og situationen ved at gøre noget klogt selv. Der er gode råd at hente; hvad betyder det at angribe eller flygte? hvad stiller jeg op med min vrede og frustration? Hvorfor skal jeg blive på min egen banehalvdel? Viden om konflikthåndtering kan give mod til at handle klogt – til at klare kaos og store følelser. Det er muligt at genoprette relationen eller justere på den. Og livet kan blive lidt lettere.

Frydenlund Forlag, 2019

Anmeldelse: Jyllandsposten: Jyllands-Posten_20190608 kopi

Anmeldelse: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 – Tidsskrift – Side 54

Anmeldelse: Sygeplejersken: Anmeldelse i Sygeplejersken nr 4, 2019

Artikel: Lederweb.dk: https://www.lederweb.dk/artikler/4-former-for-adfaerd-der-skader-konfliktloesning/

Lær at løse konflikter

Hvorfor er nogle mennesker gode til at løse konflikter? Hvordan får du mod til at turde gå ind i en konflikt? Hvilke redskaber kan du med fordel anvende, når du står midt i kaos? “Lær at løse konflikter” definerer, hvad en konflikt er, og beskriver forskellige konflikttemaer og –modeller, desuden beskrives de forhold, der typiske ligger bag en konflikt. Hvad der er den typiske konfliktadfærd. Hvad det vil sige at være hjælper i andres konflikter, og hvordan man kan bearbejde sin måde at møde konflikter på, således at det giver udviklingsmuligheder både på det personlige og det arbejdsmæssige plan. Bogens grundtanke er, at man ikke skal forsøge at ændre modparten. Men det er muligt at påvirke den anden og situationen ved at gøre noget klogt selv. Målet er nået, når du kan lægge noget af frygten for konflikten på hylden i forvisning om, at du ved, hvad du skal stille.

Frydenlund Forlag, 2001. 8. oplag 2017

 

Mellem os – ABC til konflikt af Jens Emborg, Mie Marcussen, Marion Thorning og Bo Ørnsnes.

Bogen giver en enkel måde at gå til konflikter på. Den beskriver en mæglende tilgang – en fremgangsmåde, der styrker menneskelige relationer og gør det daglige samspil frugtbart. Også når vi er under pres. Gennem tre fortællinger viser bogen, hvordan konflikter i en familie, på en arbejdsplads og i en bolig forening udvikler sig, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af ABC’en: A: Tænk vi, B: Undersøg og C: Gør noget. Bogens fire forfattere er uddannede og erfarne konfliktmæglere og det er deres erfaringer fra dette arbejde, de øser af i denne bog.

Frydenlund Forlag, 2014

Mens tid er…konfliktløsning mellem børn og forældre

Bogen, der taler direkte til den voksne, indeholder 49 kapitler. Bogen er let læst og kommer med mange eksempler, som kan bruges til at skabe en god hverdag i familien. Ideen er baseret på en anerkendende tankegang og et ansvarligt forhold til de børn, vi omgås. Forordet er skrevet af professor Per Schultz Jørgensen.

Emnerne strækker sig fra barnets selvbestemmelse, ros, selvtillid og selvværd, sprogets muligheder, empati og anerkendelse til hvordan du siger “ja” før “nej” uden at barnet nødvendigvis får sin ret, hvordan du klarer plageri og undgår skældud. Der er beskrivelse af, hvornår man må bruge magt, at være i tvivl, at reagere klogt hvis barnet lyver, og hvordan du skaber positive fortællinger om barnet. Også forældrenes eget arbejde med at ændre adfærd får nogle ord med på vejen.

Frydenlund Forlag, 2005. 3. oplag 2007

Øvrige bøger

‘Mit liv‘ af Hans Larsen, red. Marion Thorning

En beretning fra min fars ophold i koncentrationslejr 1943-45 under Anden Verdenskrig. Med for- og efterskrift af mig. “Vi holder bag et skur og går videre til fods. Jeg skal følges med Alex. Det er jeg glad for. Ham kan jeg godt lide. Han har sprængstoffet. De andre lægger deres sprængstof lidt længere henne af banelinjen. Vi er lige blevet færdige og har fået tændt lunten, da vi hører en bildør smække og nogle høje kommandoråb på tysk. ‘Giv mig revolveren’, råber Alex, ‘og løb den vej, ikke hen til bilen’. Men jeg løber lige i armene på en tysker. Han er vist lige så bange, som jeg”.

Forlaget Lind, 2013

Mormor din datter er blevet mor

Mormor – din datter er blevet mor handler om det vigtige forhold mellem mor og datter, når datteren bliver mor. Det er mulighedernes tid. Når datteren bliver gravid, opstår der et behov fra begge sider for at komme hinanden nærmere. Det generationsskifte, der sker for begge to, er en fantastisk chance for at forbedre forholdet og lægge tidligere vanskeligheder på hylden. Bogen giver læseren en forståelse for, hvad der sker for mor og datter. Den peger på, hvordan man kan styrke forholdet og undgå, at konflikter opstår eller forværres. Mellem kapitlerne er gengivet interview med fem par mormødre og deres døtre. De har alle stået i vanskeligheder og fortæller åbent om, hvordan det har påvirket dem. 

Gyldendal 1998. Frydenlund (2.rev.udg.) 2009

Sosu'en som praktikvejleder

At vejlede elever er en spændende udfordring. Lysten og glæden ved at være vejleder kommer, når man har viden og værktøjer… At vejlede er en stor og spændende udfordring, som mange SOSU’er på et tidspunkt i deres arbejdsliv vil komme ud for (ved at få en elev tilknyttet i et praktikforløb). Lysten og glæden ved at være vejleder kommer, når man har viden og værktøjer, derfor denne bog. SOSU’en som praktikvejleder er for dig, der skal i gang med at vejlede elever eller for dig, som allerede har prøvet det, men trænger til nye ideer. Bogen handler om samarbejdet mellem dig og din elev, og om hvordan du på bedste måde håndterer de udfordringer, der ligger i at få afviklet et godt praktikforløb. Bogen gennemgår en række centrale begreber som anerkendelse, konflikthåndtering, feedback og ’den svære samtale’. Du får også en indføring i de forskellige læreprocesser, eleven skal igennem, og du lærer noget om forskellen på støtte og hjælp, hvordan du motiverer eleven til at læse og skrive, hvordan du møder eleven første gang og meget mere. Endelig opfordrer bogen til, at I sammen på arbejdspladsen får skabt et miljø, hvor både elever og vejledere får gode arbejdsbetingelser.

Frydenlund Forlag, 2008

Børns søvn

Stort set alle familier vil på et eller andet tidspunkt opleve, at deres barns søvn volder problemer. Det kan være ganske kortvarigt, f.eks. i forbindelse med sygdom eller over længere perioder, ja af og til år efter år. Bogen beskriver børns søvn i alderen fra 0 til 9 år, og de problemer, der opstår omkring søvnen, og den giver en lang række forslag til, hvad forældrene kan gøre for at løse dem. Børns søvn er inddelt i tre dele: 1. del handler om søvnens historie, om hvad søvn er, og om søvnforstyrrelser. 2. del giver en gennemgang af søvnen hos børn fra fødslen og indtil 9 års alderen. 3. del handler om parforholdet, om at sove i forældrenes seng, om søskende og om at være alene med barnet. Der er kapitler om søvn og amning, søvn og kost, vaner og ritualer, drømme og mareridt, søvngængeri, stress, belastninger og advarselssymptomer, sygdom og hospitalsindlæggelse, om hårdnakkede og langvarige problemer, om søvngrupper, og med forslag om søvnskema (søvndagbog), og en beretning fra en mor, der har haft søvnproblemer med sit barn.

Gyldendal 1993. 2. udgave Gyldendal, 2002 

Faglig vejledning - For sygeplejersker

Faglig vejledning (faglig supervision) er et forum, hvor sygeplejersken har mulighed fo at drøfte faglige problemer. Sammen med kolleger reflekterer hun over, diskuterer og afprøver forskellige løsningsmuligheder. Målet er, at sygeplejersken bliver dygtigere til sit fag – den faglige vejleder tilbyder hjælp i denne proces. Faglig vejledning – for sygeplejersker indeholder 10 overordnede kapitler: I. Indledning. II. Indføring i teorien bag faglig vejledning. III. Målsætning. IV. Vejledningsprocessen. V. Vejledningstemaer. VI. Inddragelse af tilstødende områder i vejledningen. VII. Gruppeprocessen. VIII. Vejlederens kvalifikationer og metoder. IX. Rammer og aftaler. X. Evaluering.

Gyldendal, 1995

Lærer lærer lærer - Intern kvalificering af undervisere

Denne bog handler om, hvordan lærere bliver bedre lærere. Det er almindeligt anerkendt, at man kan blive en bedre underviser ved at se på praksis – både sin egen og andres, og det er det, bogen giver eksempler på. Lærer lærer lærer beskriver en lang række af de erfaringer, som er gjort med de forskellige nye former for efteruddannelse af undervisere inden for AVU-området og HF, sundheds- og socialområdet, arbejdsmarkedsuddannelserne, de tekniske skoler og folkeskolen. Bogen indeholder bidrag af: Albert Astrup Christensen, Karen Faurfelt, Bent Fløjel, Lejf Moos, Steen Clod Poulsen, Marion Thorning, Lise Wichmann og Vibe Aarkrog. Desuden har professor Bjarne Wahlgren og professor Steinar Kvale bidraget med kapitler om de mere teoretiske aspekter af disse former for efteruddannelse.

K.Faurfelt og M. Thorning (red). Munksgaard, 1992

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.